Biodymanisk landbrug

Overgår økologi

I det biodynamiske jordbrug er økologi en forudsætning, men det er mere en økologi. En del af jorden på Torpegård er økologisk certificeret. Her er der gennem flere år slået hø til dyrefoder. En anden del er engarealer som ikke har været opdyrket i lang tid. Vi ønsker at indføre den biodynamiske dyrkningsmetode. Bio-dynamisk betyder livskraft. Umiddelbart kan man opleve noget levende virker livskraftig, men det er vanskeligere at forstå, hvad denne livskraft er, og kan være et emne for et livsstudie. På trods heraf viser mere end 20 års videnskabelige forsøg i Schweiz med konventionel-, økologisk- og biodynamisk dyrkning, at kun den biodynamiske metode forøger muldlaget. De to andre driftformer forbruger af det muldlag, som er betingelsen for sunde afgrøder. Derfor er et af vores hovedformål med overtagelse af stedet denne videreudvikling af landbruget. I det biodynamiske arbejder man praktisk for at samarbejde med at styrke og lede livskræfterne. Det gør man bl.a. ved hjælp af de biodynamiske naturpræparater, som har en positiv virkning på jordens frugtbarhed. dvs. de medvirker til at opbygning af jordens humuslag, men også på afgrødernes modenhed og kvalitet. Derved sikres en mere mangfoldig biodiversitet der medvirker til et endnu mere sundt og livskraftigt grundlag for jord, planter, dyr og mennesker. Vi tilstræber at blive en del af løsningen på miljøproblemet, frem for at være en del af problemet!

På en biodynamisk gård er den sluttede, harmoniske gårdsorganisme helt central. Det betyder, at der er et passende dyrehold der leverer gødning til gårdens marker. Især spiller køer en central rolle heri. Køerne bruger mange kræfter på at fordøje deres foder, og derfor bliver deres gødning særligt velegnet for jord og planter.

Der går allerede får og høns på stedet, og udover skotske højlandskvæg er der ønsker om heste, grise, ænder og kaniner. På markerne dyrkes det foder, som dyrene har behov for. Ideelt set tilføres der ikke noget udefra til en biodynamisk gård.