Køb af byggegrund, økonomiske vilkår og lidt historik.
Grundpris:

Torpegård bofællesskab er en grundejerforening – og ved at købe sin egen grund bliver man en del af fællesskabet. Der udstykkes 12 byggegrunde som varierer mellem 400-700 kvm. Prisen for en byggemodnet grund er 275.000 kr. Ved byggemodnet grund forstår vi, at der er etableret vej, ført el, fibernet, vand og kloak frem. Kloaken føres til vores eget spildevandsrensningsanlæg og vandledningen kommer fra vores egen vandbrønd.

Tilslutningsafgifter:

Der er således gjort klar til, at man kan blive koblet op til el, vand og spildevand, og i lighed med alle nye byggegrunde skal man betale tilslutningsafgifter før man bliver endelig opkoblet.

Udmatrikulering og diverse:

Derudover skal man påregne udgifter til at få udmatrikuleret sin grund og erhvervelse af skøde.

Dvs. man skal forvente at betale ca. 392.000 – 397.000 kr. for sin grund, inkl. tilslutningsafgifter samt diverse omkostninger som er forbundet med at overtage grunden.

Fællesudgifter:

Man indbetaler hver måned 300 kr. pr. voksen til at dække de løbende faste udgifter til fællesskabet, som f.eks. ejendomsskat, forsikring, vand og el i fælleshuset samt frø til urtehaven mm.

Derudover indbetales der hver måned et beløb pr. husstand, til at dække renteudgifterne til det lån der blev optaget i forbindelse køb af stedet. Beløbets størrelse er afhængig af, hvor mange vi er. Dvs. jo flere vi er, jo billigere. For tiden er vi 10 hustande, der betaler 200 kr. om måneden. Når alle grunde er solgt, forventer vi at være gældfri.

Du finder en udspecificeret oversigt over omkostningerne her

Historik, og oversigt over hvad pengene til bofællesskabet går til:

Køb af Torpegård

Den 1. marts 2017 købte Grundejerforeningen Torpegård og de tilhørende arealer på ialt 77.216 m2. Købsprisen var 1.750.000 kr. I den forbindelse blev der optaget et lån på 1.000.000 kr. Fire medlemmer indbetalte de resterende 750.000 kr. som forhåndsbetaling for en byggegrund. Lånet er afdragsfrit frem til udgangen af februar 2020. Der betales en årlig rente som fordeles ligeligt mellem medlemmerne i foreningen. Vi forventer at kunne betale lånet ud, når alle grundene i blevet solgt.

Prisen på en byggegrund er blevet fastsat til 275.000 kr ud fra et fastlagt budget, hvor der udover tilbagebetaling af ovenstående lån er planlagt nogle udgifter i forbindelse med renovering af fælleshus, byggemodning, etablering af vej og parkeringsplads, restaurering af egen vandbrønd, etablering af eget spildevandsrendsningsanlæg, etablering af lade, dyrehegn, frugthave m.m. 

I øjeblikket er 10 af de i alt 12 byggegrunde solgt. Se kort her på siden.

Byggemodning vandforsyning mm.

I september 2018 blev byggemodningen af det vestlige byggefelt færdiggjort. Det inkluderede også restaurering af egen brønd og vandforsyning derfra til alle byggegrundene. Dette og en række forbedringer i fælleshuset mm. blev finanseret af, at nye medlemmer trådte ind i foreningen og købte en byggegrund og betalte tilslutningsafgift til foreningens vandforsyning, som vi har besluttet at ligge på samme niveau, som ved tilslutning til det offentlige vandforsyning. Siden er også det østlige byggefelt blevet byggemodnet og de første boliger er under opførelse.

Spildevandsrensningsanlæg

Vi har besluttet os for selv, at rense vores spildevand, og i maj 2019 blev vores beplantede filteranlæg taget i brug. Dette blev delvis finanseret af tilslutningsafgifter fra medlemmerne, som vi har besluttet at ligge på samme niveau, som ved tilslutning til offentlig kloakering. Du kan læse mere om beplantede filteranlæg – bæredygtig spildevandsrensning her

Driftudgifter til egen vandforsyning og egen spildevandsrensning er betydelig lavere end ved offentlig tilslutning, hvilket giver foreningens medlemmer stor driftbesparelse på de løbende udgifter.