Med bofællesskabet Torpegård ønsker vi at bryde med nogle af de gængse normer i samfundet. Vi vil gerne vise, at der findes et alternativ til det forjagede hverdagsliv, som mange er fanget i. Nøgleordet for os er bæredygtighed – dette gælder ikke kun i forhold til vores byggerier, den måde vi vil dyrke jorden på, og de valg vi foretager i vores politiske liv, men ligeså meget, at det liv vi lever skal være bæredygtigt. Der skal være balance og tid til nærvær. Vi har alle stadig meget at lære, og vi har ikke opskriften på det gode liv, men hverdag udfordrer og inspirerer vi hinanden til, hvordan vi kan komme endnu tættere på vores drømme. Alt dette foregår i den smukkeste natur på Sydfyn uden at være afskåret fra alle de goder et aktivt byliv kan bidrage med.

Vi har udvalgt 4 centrale værdier som danner rammen for at drømmen om at leve og bo bæredygtigt kan gå i opfyldelse. Du kan læse mere om hvad de står for ved at trykke på ikonerne:

Fællesskab

Fra parcelhus til fællesskab

Et af de bærende elementer er et fællesskab baseret på gensidighed og frivillighed. Fællesskab i denne sammenhæng betyder f.eks., at man hjælper hinanden, har fælles byggeplanlægning, laver mad og spiser lejlighedsvis sammen, etablerer fælles projekter som f. eks. urtehave, har delebiler og i det hele taget udnytter mulighederne for gensidig inspiration og kultur udveksling.

Der er allerede stor aldersspredning og vi forventer fortsat, at tiltrække mennesker i alle aldre. Det vil give mulighed for et frugtbart og dynamisk socialt liv på tværs af aldersgrupper. Beboergruppen vil med engagement, forhøjet livskvalitet og gensidig støtte kunne bidrage positivt til samfundet.

Biodymanisk landbrug

Overgår økologi

Boliger

Fra energispil til bæredygtighed

Vi ønsker at opføre 12 boliger på 60-100 m2 hver. Der vil blive tale om byggeri i varierende grad af selv- og medbyg. Lokale håndværkere vil tage sig af de mere krævende opgaver. Husene skal danne en harmonisk og æstetisk enhed, bl.a. med sammenhæng i proportioner, materialer og farver. Der skal bygges efter bæredygtige principper. Herved forstås byggeri, som både ved materialevalg, etablering og daglig brug belaster miljøet mindst muligt, vurderet ud fra et samlet miljøregnskab. Der skal opstilles en positivliste over byggematerialer, individuelle forsyningskilder, og ressourcebesparende installationer, før byggerierne går i gang. Disse huse vil mindst leve op til de kommende 2020 krav for nybyggeri og vil anvende miljørigtige byggematerialer. Boligerne vil kunne virke som besøgsmulige eksempler på lavenergibyggeri i kommunen.