Tæt på skov og strand lidt udenfor Faaborg har vi etableret et levefællesskab med fokus på bæredygtighed og biodynamisk landbrug. Vi har 7,7 hektar jord, hvor 12 familier er i fuld gang med at etablere sig i eget hus. Nogle har allerede et færdigbygget hus, andre er godt på vej og andre er ved at lægge de sidste planer. I tillæg har vi associeret en nabo familie som deler vores værdier.

Det vi værdsætter:

  • Et stærkt nabofællesskab, hvor vi vil hinanden, men bor i egne huse
  • Gode udfoldelsesmuligheder og trygge rammer
  • Egne biodynamiske grøntsager, bær, frugter og dyrehold
  • Naturskønne omgivelser
  • Fælleshus, som danner rammen om masser af hyggeligt samvær og mulighed for overnattende gæster

Vores Facebook nyheder

Overordnet vision for Torpegården

Bofællesskabet Torpegård danner rammen om indtil 12 boliger. Fællesskabet har respekt for den enkelte bofælles personlige værdier og mål med livet. Den enkelte bidrager til fællesskabet efter evne.

Vi vil lade vores fælles arbejde inspirere af Rudolf Steiners livsværk, så langt som hver enkeltes indsigt og evner rækker. Bofællesskabet ønsker derfor mangfoldighed og bredde på alle måder, både indadtil i fællesskabet og udadtil i kontakten med det omgivende samfund. Det betyder bl.a. at der i bofællesskabet bliver plads til forskellighed hvad angår alder, uddannelse, etnisk baggrund, religiøse og politiske overbevisninger.

Bofællerne har en udogmatisk tilgang til Torpegårds værdigrundlag. Det fælles fundament består i, at alle accepterer og respekterer, at antroposofien er den grundlæggende inspiration. Dette gælder i Torpegårds beslutningsprocesser og prioriteringer, i det biodynamiske landbrug og i fødevarebearbejdning, og i det socialterapeutiske arbejde, der måtte udfolde sig på Torpegård. Indenfor alle områder tilstræbes  at opretholde en dynamisk balance mellem idealerne og den fælles virkelighed.