På arealerne her i Diernæs, tæt på skov og strand i Faaborg-Midtfyn kommune, opføres bofællesskabet Torpegård. Vi er en gruppe mennesker, som har fokus på bæredygtighed og biodynamisk jordbrug. Vi er i fuld gang med, at virkeliggøre vores drøm om et fællesskab med samfundsmæssig-, social-, miljømæssig- og økonomisk ansvarlighed. Tiltaler det dig, så kom og vær med – der er stadig ledige grunde.

Vores Facebook nyheder

<div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/bofaellesskabtorpegaard" data-tabs="timeline" data-width="500" data-height="800" data-small-header="false" data-adapt-container-width="true" data-hide-cover="false" data-show-facepile="true"><blockquote cite="https://www.facebook.com/bofaellesskabtorpegaard" class="fb-xfbml-parse-ignore"><a href="https://www.facebook.com/bofaellesskabtorpegaard">Facebook</a></blockquote></div>

Åben hus
Lørdag den 2. februar 2019 kl. 14:00 – 16:00

Ønsker du at være en del af et stærkt fællesskab, hvor vi vil hinanden, men bor i vores egne huse?
Ønsker du at bo et sted hvor der er gode udfoldelsesmuligheder og trygge rammer for dine børn?
Ønsker du at dyrke dine egne grøntsager, plukke egne bær og frugter?
Ønsker du at bo i naturskønne omgivelser, og synes det er vigtig, at vi tænker over vores klimaaftryk?

Så kunne Torpegård bofællesskab måske være noget for dig.

Torpegård bofællesskab er et nyetableret levefællesskab for 12 familier. Lige nu har vi stedet – 7,7 hektar landbrugsjord, som vi vil dyrke ud fra de biodynamiske principper samt et fælleshus, som skal danne rammen for en masse hyggelige sociale arrangementer. Der er lige nu 9 familier som er med, men vi vil gerne have flere med – og helst personer med børn.

Hver familie køber en grund, hvor man selv /eller får nogen til at bygge sit bæredygtige hus, og resten deles vi om.

Vi holder åbent hus for dem der kunne have interesse i at blive en del af vores fællesskab

Overordnet vision for Torpegården

Bofællesskabet Torpegård danner rammen om indtil 12 boliger. Fællesskabet har respekt for den enkelte bofælles personlige værdier og mål med livet. Den enkelte bidrager til fællesskabet efter evne.

Vi vil lade vores fælles arbejde inspirere af Rudolf Steiners livsværk, så langt som hver enkeltes indsigt og evner rækker. Bofællesskabet ønsker derfor mangfoldighed og bredde på alle måder, både indadtil i fællesskabet og udadtil i kontakten med det omgivende samfund. Det betyder bl.a. at der i bofællesskabet bliver plads til forskellighed hvad angår alder, uddannelse, etnisk baggrund, religiøse og politiske overbevisninger.

Bofællerne har en udogmatisk tilgang til Torpegårds værdigrundlag. Det fælles fundament består i, at alle accepterer og respekterer, at antroposofien er den grundlæggende inspiration. Dette gælder i Torpegårds beslutningsprocesser og prioriteringer, i det biodynamiske landbrug og i fødevarebearbejdning, og i det socialterapeutiske arbejde, der måtte udfolde sig på Torpegård. Indenfor alle områder tilstræbes  at opretholde en dynamisk balance mellem idealerne og den fælles virkelighed.